ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

Buy @ 1874.5-1867

Stop Loss@ 1851

Take Profit@ 1900-1920

ซิกแนล Forex ทอง