เรียน Forex ฟรี

ในเว็บบินาร์นี้ อาจารย์ผู้สอน คุณสมภพ จะให้ข้อมูลเชิงลึก เคล็ดลับ และความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการทำความเข้าใจตลาด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • ได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาด
  • ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ผู้สอนในการทำความเข้าใจตลาด
  • ได้ทราบถึงเคล็ดลับประจำวันในการวิเคราะห์ตลาด

เปิดบัญชี XM เพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียน