โบนัสเงินฝาก VT Markets 2
โบนัสเงินฝาก VT Markets

หมายเหตุ :

1.   ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2.   VT Markets จะมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัท

3.   ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets

4.   การเข้าร่วมข้อเสนอนี้ลูกค้าต้องดำเนินการยืนยันโดยการส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเว็บไซต์

5.   50% ของเงินฝากครั้งแรกของคุณ โดยสามารถได้รับเครดิตสูงสุด $1,000 และ 20% ของเงินฝากครั้งถัดไป

6.   ลูกค้าที่มีสิทธิ์ 1 ท่านสามารถได้รับเครดิตสะสมรวมสูงสุดไม่เกิน $20,000

7.   ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอรับโบนัสภายใน 7 วัน

8.   คุณจะไม่สามารถรับโบนัสของคุณได้ถ้าหาก ยอดเงินในบัญชีของคุณต่ำกว่า $200 หรือ เครดิตที่คุณมีสิทธิ์ได้รับต่ำกว่า $100

9.   Stop out Level 50%

10.   โบนัสสามารถเทรดลากได้

11.   การโอนเงินภายใน ยอดคงเหลือหรือการปรับเงินสด รีเบทหรือคอมมิชชันของผู้แนะนำ/ พันธมิตรใด ๆ จะไม่ถือเป็นเงินฝากใหม่ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในข้อ
        เสนอนี้

12.   ไม่สามารถถอนเครดิตได้ ผลกำไรที่ได้จะแสดงในมูลค่าบัญชีของคุณ เช่นเดียวกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจะถูกหักออกจากมูลค่าบัญชีของคุณ ผลกำไรใด ๆ ที่เกิดจาก
         การใช้โบนัสสามารถถอนได้ตามขั้นตอนการถอนของเรา

13.   หากคุณดำเนินการถอนเงินและยอดเงินคงเหลือของคุณน้อยกว่าห้า (5) เท่าของจำนวนเครดิตของคุณ เครดิตการซื้อขายบางส่วนจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ
        ตามสัดส่วน

14.   คุณไม่สามารถโอนโบนัสระหว่างบัญชีซื้อขายของคุณได้

15.   หากยอดเงินสุทธิ (equity) ในบัญชีของคุณเหลือน้อยกว่าเครดิตการซื้อขายในบัญชีของคุณ เครดิตที่เหลืออาจถูกถอนออกตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึง
        การบังคับปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ

16.   กิจกรรมนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติของบัญชีที่สิทธิ์เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

17.   เครดิตของคุณจะถูกหักออกเมื่อข้อเสนอโปรโมชันนี้สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปิดบัญชีรับโบนัส

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here