โบนัส Forex ฟรี 50$ VT Markets
โบนัส-Forex-ฟรี-50-VT-Markets-2

เงื่อนไขการรับโบนัส

1.   ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2.   ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets

3.   บัญชี STP และ ECN สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

4.   ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

5.   การเข้าร่วมโปรโมชันนี้ลูกค้าต้องดำเนินการยืนยันโดยการส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์

6.   ลูกค้าจะได้รับเครดิต 50 USD หลังจากส่งแบบฟอร์ม ภายใน 24 ชั่วโมงในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

7.   ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอรับโบนัสภายใน 7 วันทำการหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ

8.   ไม่สามารถถอนเครดิตได้

9.   โบนัสต้อนรับ 50 USD ของคุณจะถูกหักออกหากคุณ ดำเนินการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน หรือ ดำเนินการถอนกำไรของคุณที่เกิดจาก
        การซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้

10.   คุณสามารถถอนกำไรที่เกิดจากการซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้ได้สูงสุด 300 USD ผลกำไรใด ๆ ที่เกินนอกเหนือจากจำนวนเงินที่กำหนดจะถูกหักออกเมื่อเรา
        ดำเนินการคำขอถอนเงินของคุณ

11.   หากคุณดำเนินการถอนส่วนหนึ่งของกำไรของคุณที่เกิดจากการซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้ โดยที่ยังไม่ได้ทำการฝากเงินเข้ามา ผลกำไรที่เหลือในบัญชีซื้อขายของ
        คุณจะถูกหักออกเมื่อเราดำเนินการคำขอถอนเงินของคุณ

12.   ข้อเสนอนี้สามารถเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งครั้งต่อบัญชีลูกค้าหนึ่งราย

13.   โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้บัญชีเดียวเท่านั้น โดยบัญชีซื้อขายอื่นที่อยู่ภายใต้ชื่อเดียวของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมได้

14.   หากยอดเงินสุทธิ (Equity) ในบัญชีของคุณเหลือน้อยกว่าเครดิตการซื้อขายในบัญชีของคุณ เครดิตที่เหลืออาจถูกถอนออกตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึง
        การบังคับปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ

15.   ไม่สามารถโอนเครดิตให้กับบุคคลอื่นหรือบัญชีอื่นที่ถือครองโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดทำโดย VT
        Markets

16.   กิจกรรมนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติของบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

รับโบนัส คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here