ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 146.95-146.75

Stop [email protected] 146.45

Take [email protected] 147.9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here