ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

Buy@ 1820-1813

Stop Loss@ 1808

Take Profit@ 1835-1846