ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2022

Buy@ 1832.7

Stop Loss@ 1828.1

Take Profit@ 1839.6