ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2022

[email protected] 1824.0 – 1827.0

Stop [email protected] 1832.0

Take [email protected] 1812.0 – 1808.0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here