Home Tags การเงิน

Tag: การเงิน

MOST COMMENTED

ประเภทของคำสั่ง ความสำคัญของ stop loss 19 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น.

ประโยชน์ในการใช้คำสั่งแต่ละประเภท และความลับเล็กน้อยที่จะทำให้คำสั่งของนักลงทุนถูกประมวลผลด้วยราคาที่ดีที่สุด สุดท้ายแล้ว ผู้สอนจะอธิบายถึงการใช้ stop loss ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่จะทำให้นักลงทุนประสบผลสำเร็จ และยังรวมไปถึงวิธีการตั้ง take profit ที่ผู้สอนคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เข้าใจถึงกราฟ และคำสั่งต่างๆ...

HOT NEWS