Home Tags Moving Average

Tag: Moving Average

MOST COMMENTED

การเทรดตามข่าว 11 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น.

ในช่วงการประกาศข่าวมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรุนแรง ในช่วงการสัมมนานี้เราจะพูดถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ผู้ที่ทำการเทรดตามข่าวใช้ เพื่อหาประโยชน์จากการเคลื่อนตัวเป็นช่วงที่กว้าง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศข่าวสารสำคัญ  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เรียนรู้ผลกระทบของการเผยแพร่ข่าวที่มีต่อตลาดเรียนรู้การเทรดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเผยแพร่ข่าวเรียนรู้วิธีการเทรดตามข่าวแบบ proactive หรือ reactiveเรียนรู้วิธีการตามกระแส

HOT NEWS