ในวันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯออกมาเปิดเผยจำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกหลังสิ้นสุดสัปดาห์ ณ วันที่ 18 พ.ค.ว่า มีตัวเลขลดลง 1,000 คนหากเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาจากจำนวนที่ยังไม่แก้ไข 211,000 คน ส่วนค่าเฉลี่ยของ 4 สัปดาห์หลังสุดจะอยู่ที่ 222,250 คน ซึ่งขยับขึ้น 4,750 คนจากค่าเฉลี่ยที่ยังไม่แก้ไขเมื่อช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น

อัตราผู้ที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องหลังตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลหลังสิ้นสุดสัปดาห์ ณ วันที่ 11 พ.ค.อยู่ที่ 1.2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ในขณะที่จำนวนของผู้ที่ขอรับวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องหลังตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลในรอบสัปดาห์เดียวกันจะอยู่ที่ 1,676,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่แก้ไขของสัปดาห์ก่อนหน้า 12,000 คน โดยมีค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์หลังสุดอยู่ที่ 1,674,250 คน หรือเพิ่มขึ้น 5,500 คนจากตัวเลขที่แก้ไขในรอบ 4 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น 

แปลและเรียบเรียงโดย Traderider News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here