เรียน Forex ฟรี

ในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์และจุดกลับตัวที่สำคัญที่วิเคราะห์ผ่านกราฟที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในตลาด ตั้งแต่ Dow’s Head and Shoulder หรือ รูปแบบ Double top ไปจนถึง Elliot’s ABC และทฤษฎี Gann’s Swing เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ตลาดจะกลับตัว

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • ตัดสินรูปแบบการกลับตัวหลักประเภทต่าง ๆ
  • ประยุกต์ใช้เทคนิคการวัดและการวิเคราะห์เป้าหมายราคา
  • วิเคราะห์จุดกลับตัว รูปแบบจุดกลับตัวหลักต่าง ๆ และระดับราคาที่สำคัญ
  • เพิ่มทักษะของตัวคุณเองในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา

เปิดบัญชี XM เพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here