covid-19 Germanyท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก Angela Merkel นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าการจัดการโรคระบาดของประเทศ “หลุดออกจากการควบคุม” หนังสือพิมพ์ Bild รายงานเมื่อวันอังคาร ประเด็นสำคัญ“ ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสที่แพร่กระจายได้เร็วขึ้น เตือนว่าสถานการณ์ของไวรัสอาจทำให้แย่ลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ขอให้ใช้มาตรการเพิ่มเติมรวมถึงการลดการเดินทางให้มากที่สุด Jens Spahn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีกล่าวว่าควรมีข้อ จำกัด ในการส่งออกวัคซีน COVID-19 ออกจากสหภาพยุโรป (EU) ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นี้อาจส่งผลให้สกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงได้ต่อเนื่อง