96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง25,70025,800
ทองรูปพรรณ25,241.4026,300

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 
ประจำวันที่ 16/02/2564