ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2022

Buy@ 1849.5

Stop Loss@ 1844.3

Take Profit@ 1859.7