ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

Buy 1 @ 1892-1887

Stop [email protected] 1880

Take [email protected] 1900-1920

Buy 2 @ 1875-1867

Stop [email protected] 1854

Take [email protected] 1900-1920

ซิกแนล Forex ทอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here