ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

Buy @ 1874.5-1867

Stop Loss@ 1853

Take Profit@ 1900-1910