ซิกแนล Forex EURJPY (EJ)

ซิกแนล Forex EURJPY (EJ) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Sell Limit@ 124.35 , 124.57 & 124.76

Stop Loss@ 125.20

Take Profit@ 123.85

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here