ซิกแนล Forex EURJPY (EJ)

ซิกแนล Forex EURJPY (EJ) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Sell [email protected] 124.35 , 124.57 & 124.76

Stop [email protected] 125.20

Take [email protected] 123.85

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here