ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564

[email protected] 155.1

Stop [email protected] 154.5

Take [email protected] 155.45 – 155.8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here