ซิกแนล GBPJPY (GJ)

ซิกแนล GBPJPY (GJ) ประจำวันนี้ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Sell @ 137.2 & 137.4

Stop Loss@ 137.85

Take Profit@ 135.86