ซิกแนล Forex XAUUSD (GOLD)
ซิกแนล Forex XAUUSD (GOLD)

ซิกแนล Forex XAUUSD (GOLD) ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

Buy Limit@ 1725 & 1715

Stop Loss@ 1690

Take Profit@ 1740 , 1750 , 1765