ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 Sell @ 1784.5 - 1811.5 Stop [email protected] 1826 Take [email protected] 1748
ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 Sell @ 1.3973 Stop [email protected] 1.4010 Take [email protected] 1.3900
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 Buy @ 1868 Stop [email protected] 1843 Take [email protected] 1888 สอบถามพูดคุย สอนเทรด forex ขั้นพื้นฐานฟรี ได้ที่Line ID :...
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 Buy @ 1874.5-1867 Stop [email protected] 1853 Take [email protected] 1900-1910
ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 [email protected] 155.1 Stop [email protected] 154.5 Take [email protected] 155.45 - 155.8
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 Buy 1 @ 1892-1887 Stop [email protected] 1880 Take [email protected] 1900-1920 Buy 2 @ 1875-1867 Stop [email protected] 1854
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564 Buy @ 1874.5-1867 Stop [email protected] 1851 Take [email protected] 1900-1920
ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564 Buy @ 1.4111 Stop [email protected] 1.4073 Take [email protected] 1.4211-1.4247
ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564 Buy @ 1.4077-1.4049 Stop [email protected] 1.4000 Take [email protected] 1.4211-1.4247
ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 Buy @ 1.4160-1.4143 Stop [email protected] 1.4109 Take [email protected] 1.4211-1.4247