ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2021

Buy@ 1784.5

Stop Loss@ 1780

Take Profit@ 1787-1790