ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EUR/USD ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

[email protected] 1.278-1.1266

Stop [email protected] 1.1230

Take [email protected] 1.1350

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here