ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 31 มกราคม 2022

[email protected] 155.02

Stop [email protected] 155.5

Take [email protected] 154.0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here