ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 Sell @ 1775 - 1780 Stop [email protected] 1790 Take [email protected] 1748 - 1740
ซิกแนล forex eu

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 Sell @ 1.1921 Stop [email protected] 1.1945 Take [email protected] 1.1885-1.1848
ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 [email protected] 154.59-154.7 Stop [email protected] 155.2 Take [email protected] 153.65
ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 Sell @ 1.1980-1.1984 Stop [email protected] 1.2020 Take [email protected] 1.1770
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 Sell @ 1784.5 - 1811.5 Stop [email protected] 1826 Take [email protected] 1748
ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 Sell @ 1.3973 Stop [email protected] 1.4010 Take [email protected] 1.3900
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 Buy @ 1868 Stop [email protected] 1843 Take [email protected] 1888 สอบถามพูดคุย สอนเทรด forex ขั้นพื้นฐานฟรี ได้ที่Line ID :...
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 Buy @ 1874.5-1867 Stop [email protected] 1853 Take [email protected] 1900-1910
ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 [email protected] 155.1 Stop [email protected] 154.5 Take [email protected] 155.45 - 155.8
ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 Buy 1 @ 1892-1887 Stop [email protected] 1880 Take [email protected] 1900-1920 Buy 2 @ 1875-1867 Stop [email protected] 1854