ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

Buy @ 1810-1802.5

Stop [email protected] 1779

Take [email protected] 1834-1850

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here