ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

Sell@ 152.57

Stop Loss@ 153.34

Take Profit@ 151.55 – 150.57

Buy@ 151.87

Stop Loss@ 151.03

Take Profit@ 152.57