ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

[email protected] 152.57

Stop [email protected] 153.34

Take [email protected] 151.55 – 150.57

[email protected] 151.87

Stop [email protected] 151.03

Take [email protected] 152.57

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here