ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

[email protected] 154.59-154.7

Stop [email protected] 155.2

Take [email protected] 153.65

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here