ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

Sell@ 154.59-154.7

Stop Loss@ 155.2

Take Profit@ 153.65