ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564

Sell @ 1.1980-1.1984

Stop Loss@ 1.2020

Take Profit@ 1.1770