ซิกแนล Forex AUDUSD ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Buy @ 0.7750-0.7733

Stop Loss@ 0.7700

Take Profit@ 0.7800