ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564(ชุดที่2)

Buy @ 1.2169 & 1.2162

Stop Loss@ 1.2150

Take Profit@ 1.2199