ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

Sell @ 1.2108 & 1.2124

Stop Loss@ 1.2145

Take Profit@ 1.2050