ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 146.55

Stop [email protected] 146.25

Take [email protected] 147.5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here