ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

Buy@ 146.55

Stop Loss@ 146.25

Take Profit@ 147.5