ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 147.32 – 146.96

Stop [email protected] 146.40

Take [email protected] 147.9-148.25

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here