ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Buy@ 147.32 – 146.96

Stop Loss@ 146.40

Take Profit@ 147.9-148.25