ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 147.95

Stop [email protected] 147.45

Take [email protected] 148.65

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here