ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

[email protected] 148.56

Stop [email protected] 148.0

Take [email protected] 150.4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here