ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 145.47

Stop [email protected] 145.20

Take [email protected] 146.3

[email protected] 144.87

Stop [email protected] 144.45

Take [email protected] 146.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here