ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Buy1@ 145.47

Stop Loss1@ 145.20

Take Profit1@ 146.3

Buy2@ 144.87

Stop Loss1@ 144.45

Take Profit1@ 146.3