ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

Sell @ 1.4143 – 1.4150

Stop Loss@ 1.4170

Take Profit@ 1.4070