ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Buy Limit@ 1.3789

Stop Loss@ 1.3755

Take Profit@ 1.3875