ซิกแนล Forex USDCHF ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Buy @ 0.8899 & 0.8882

Stop [email protected] 0.8835

Take [email protected] 0.8982

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here