ซิกแนล Forex USDCHF ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Buy @ 0.8899 & 0.8882

Stop Loss@ 0.8835

Take Profit@ 0.8982