ซิกแนล EURJPY (EJ)
ซิกแนล EURJPY (EJ)

ซิกแนล Forex EURJPY (EJ) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

Sell Limit@ 117.77 & 118.16

Stop Loss@ 118.60

Take Profit@ 117.10 , 116.45 , 116.10