ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EURUSD ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

Buy @ 1.2126

Stop Loss@ 1.2110

Take Profit@ 1.2156