ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EUR/USD ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

Buy@ 1.1296

Stop Loss@ 1.1260

Take Profit@ 1.1400-1.1405