ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทอง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

Sell @ 1784.5 – 1811.5

Stop Loss@ 1826

Take Profit@ 1748