ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

[email protected] 150.69 & 149.94

Stop [email protected] 149.3

Take [email protected] 151.23 – 151.56

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here