ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

[email protected] 149.89

Stop [email protected] 149.5

Take [email protected] 150.7 – 151.17

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here