ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

[email protected] 149.29

Stop [email protected] 149.0

Take [email protected] 149.72-149.9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here