ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

Buy@ 149.18-149.08

Stop Loss@ 148.68

Take Profit@ 150.0 – 150.3