ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

[email protected] 149.18-149.08

Stop [email protected] 148.68

Take [email protected] 150.0 – 150.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here