ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022

[email protected] 156.68

Stop [email protected] 156.9

Take [email protected] 156.05-155.8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here