ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022

Sell@ 156.68

Stop Loss@ 156.9

Take Profit@ 156.05-155.8